спонтанен

спонтанен стон на стоунър в тишината

танго с понтон застива до стената

топовен влак заглъхва в барикада

полковник с лак отхапва авокадо

обляга се на столчето и влачи

душата на влюбени палачи

и пее им химн зашеметено

докато издишва брайън ено

яйце уцелва цар на влахи плъхове

издишващи луна от сладки дъхове

горят банално стихове нечисти

и танцуват тихо с пианисти

клавиши висши се натискат в мрака

влакът обгръща релси дългокраки

присвива устни в шарена рапсодия

и отпива вино със пародия