пътуване към гара сивояд

пътуване към гара сивояд

влакът? влакът е ад, влакът е млад

отстъпи ми мястото си, атанасе

защото аз съм облак с примитив.

влакът е гад, влакът е просто a fad

аз съм човешки локомотив

не дърпай спирачка, атанасе

а бъди щастлив, и сив, и сив, и сив

защо десертът на живота е горчив?

дори сид барет е плюшен и е крив

влакът? влакът е глад, влакът е mad